Sponsoring en Donaties


Om jongeren de kans te geven mee te varen tijdens de Tall Ships Races is de STAN geheel afhankelijk van donaties, giften, schenkingen, legaten en sponsorgelden. Bij de STAN werken uitsluitend vrijwilligers. Iedere ondersteuning is welkom!

Donateur worden
U bent al donateur van de STAN voor een minimumbedrag van € 50. Naast het bieden van kansen voor jongeren, ontvangt u in ruil voor uw donatie een jaarabonnement op het tijdschrift Spiegel der Zeilvaart met daarin ook de nieuwsbrief van de STAN. Ook krijgt u als donateur ieder jaar het officiële STI orgaan Tall Ships kado.

U kunt uw donatie onder vermelding van “Donatie STAN” en uw contactgegevens storten op:
ING 4759538 (IBAN: NL69 INGB 0004759538) t.n.v. Stg Sail Training Ass Ned

Jasper over zijn sponsoring:

http://www.youtube.com/watch?v=0qo_VN5kFVg

Schenken met fiscaal voordeel
De STAN staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).     
Mocht u de STAN een geldbedrag willen schenken dan heeft dit zowel voor u als schenker voordeel,
maar ook voor ons als ontvanger. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de STAN hoeft geen schenkingsrecht te betalen over de ontvangen gelden. Dit uiteraard binnen de door de belastingdienst opgestelde voorwaarden.

Er zijn twee soorten schenkingen die aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen:
-Een eenmalige gift
-Een periodieke schenking vastgelegd in een notariële akte

De STAN informeert u graag over de voorwaarden en mogelijkheden omtrent het doen van eenmalige giften of periodiek schenkingen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat via info@stanetherlands.nl

Sponsoring
Wilt u als bedrijf de STAN sponsoren, dan denken wij graag met u mee over de mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met ons secretariaat via info@stanetherlands.nl

 

Video van Chiara over haar sponsoring:

http://www.youtube.com/watch?v=KSPCTBRmMu8

 

 


468 ad