Sponsoring en Donaties


Om jongeren de kans te geven mee te varen tijdens de Tall Ships Races is de STAN geheel afhankelijk van donaties, giften, schenkingen, legaten en sponsorgelden. Bij de STAN werken uitsluitend vrijwilligers. Iedere ondersteuning is welkom!

Donateur worden
U bent al donateur van de STAN voor een minimumbedrag van € 60. Naast het bieden van kansen voor jongeren, ontvangt u in ruil voor uw donatie een jaarabonnement op het tijdschrift Spiegel der Zeilvaart met daarin ook de nieuwsbrief van de STAN.

U kunt uw donatie onder vermelding van “Donatie STAN” en uw contactgegevens storten op:
ING 4759538 (IBAN: NL69 INGB 0004759538) t.n.v. Stg Sail Training Ass Ned

Lees meer in de flyer Word Donateur

Schenken met fiscaal voordeel
De STAN staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).     
Mocht u de STAN een geldbedrag willen schenken dan heeft dit zowel voor u als schenker voordeel,
maar ook voor ons als ontvanger. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de STAN hoeft geen schenkingsrecht te betalen over de ontvangen gelden. Dit uiteraard binnen de door de belastingdienst opgestelde voorwaarden.

Er zijn twee soorten schenkingen die aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen:
-Een eenmalige gift
-Een periodieke schenking vastgelegd in een notariële akte

De STAN informeert u graag over de voorwaarden en mogelijkheden omtrent het doen van eenmalige giften of periodieke schenkingen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat via info@stanetherlands.nl

Sponsoring
Sponsor een Trainee en geef ze het avontuur van hun leven. Neem uw aandeel in hun toekomst.
Informatie over sponsoring leest u hier: STAN sponsor informatie en de flyer Sponsor een Trainee.
Wij denken ook graag met u mee over verdere mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met ons secretariaat via info@stanetherlands.nl

 

 

 


468 ad