Sail Training Programma


Het Sail Training Programma (STP) van de STAN richt zich puur op de jongeren zelf. Hiermee maakt de STAN het mogelijk voor jongeren tussen 15 en 25 jaar om zoveel mogelijk te leren over het varen op zee, en tegelijkertijd ervaringen op te doen die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Door middel van Sail Training krijgen jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontplooien, leren zij verantwoordelijkheid nemen, leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en mentaal weerbaarder te worden.

Om op ieder schip een identiek programma aan te kunnen bieden heeft de STAN in samenwerking met At Sea Sail Training verschillende aanvullingen op het STP ontwikkeld. Deze programma’s zijn gericht op de begeleiders, de crew, de trainers.

Het Train de Trainer Programma (TTP) van de STAN richt zich op de opleiding van crew en instructeurs om te werken met het STP. Het Sail Training Management Systeem (STMS) zorgt vervolgens voor formalisatie van het trainingsprogramma en de evaluaties.

Het Sail Training Programma geldt als kwaliteitsstandaard en geeft inhoud aan de status van een Sail Training-schip als een zogenaamd Special Purpose Ship. Het programma is gecertificeerd door Bureau Veritas en erkend door de Nederlandse overheid.

Aan het Sail Training Programma nemen de volgende Nederlandse schepen deel:

 • Banjaard
 • Gallant
 • Gulden Leeuw
 • Iris
 • Marie Galante
 • Morgenster
 • Regina Maris
 • Tecla
 • Thalassa
 • Tukker
 • Wylde Swan

468 ad