Bestuur en Contact


Voorzitter Reinoud van der Heijden
National Representative for Int. Council Robin Snouck Hurgronje
Secretaris Janine Scheele
Penningmeester Robbert Jan van den Oord
Bestuursleden Jeroen de Jonge
Diederik Romswinckel
Bernt Folmer
Arnoud Vernimmen
Gerben Jan Sytsema
Paul van Ommen


Secretariaat:
Secretariaat STAN
Janine Scheele
Polderslaan 4A
3233 VL  Oostvoorne
The Netherlands
Telefoon + 31 (0)6 4768 3308
e-mail  info@stanetherlands.nl

Correspondentieadres Penningmeester:
STAN
Robbert Jan van den Oord
Deelweg 13
6718 SH Ede
The Netherlands
Telefoon +31 (0)227 591 608

Bankgegevens van de STAN:
ING 4759538 (IBAN: NL69 INGB 0004759538) t.n.v. Stg Sail Training Ass Ned

De STAN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41153900, te Den Haag

 

Comité van Aanbeveling
Dhr. mr. Eberhard van der Laan – Burgemeester van Amsterdam
Mw. Tineke Netelenbos – voorzitter Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
Dhr. dr. Eddy van Hijum – gedeputeerde in Overijssel
Dhr. dr. Willem Bijleveld – directeur bestuurder Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
Dhr. vadm. b.d. Jan Willem Kelder – oud CEO en Vz Raad van Bestuur bij TNO
Mw. Lenie Dwarshuis – voorzitter Commissie Kop van Noord-Holland
Mw. Alice Huisman – CEO Royal Huisman Shipyard
Dhr. Arnout Damen – COO Damen Shipyards Group
Mw. Pauline Krikke – directeur Scheepvaartmuseum en lid Eerste Kamer voor de VVD

 

Comités van de STAN:

Race-comité
Robbert Jan van den Oord
Telefoon + 31 (0)6 2001 3501

STP-comité (Sail Training Programma)
Bernt Folmer (directeur Enkhuizer Zeevaart School)
Gert Loomeijer (directeur Register Holland)
Jacob Jan Dam (Kapitein, eigenaar Thalassa)

Fondswerf-comité
Arnoud Vernimmen, Jeroen de Jonge
Wietze van der Laan, Marlies Goud Lambrechtsen, Jan van Gullik

PR-comité
Janine Scheele, Gulika Fakkert
advies: Gert Tetteroo

SPANT youth forum
Michelle Rutten, Lisane Bolt, Jantsje Mol, Nienke van den Driest

Contact en informatie graag via het secretariaat van de STAN
e-mail  info@stanetherlands.nl  of  tel. + 31 (0)6 4768 3308
of via onderstaand contact-formulierCaptcha:
4 + 15 =

468 ad