Simon

“ Deze fantastische ervaringen hebben mij ertoe aangezet een jaar in het buitenland te gaan studeren, wat uiteindelijk het beste blijkt wat me overkomen is. Ik wil steeds meer zien van de wereld en zal na mijn afstuderen zeker op zoek gaan naar een job met voldoende internationale mogelijkheden”.

“Ik heb me opengesteld voor de wereld, en de wereld heeft zich op zijn beurt geopend voor mij, via de vele vrienden van overal waarvan ik weet dat ik altijd welkom ben en vice versa. Mijn zeilervaring was tevens de kiem van mijn visie (een visie van vele TSR’ers) dat het leven geen straat is, met verkeerslichten en slechts hier en daar een mogelijke afslag, maar een zee waarover een richtinggevende wind waait maar men met voldoende wil overal heen kan”


468 ad